tamasiwaldorfiskola
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Vendégeink száma
Indulás: 2005-05-26
 
Hírek
 
Linkek
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
A waldorf-pedagógiáról
A waldorf-pedagógiáról : Emil Molt és a Stuttgarti Waldorf Iskola

Emil Molt és a Stuttgarti Waldorf Iskola

  2007.02.12. 19:17

A Stuttgarti Waldorf Iskolát (Freie Waldorfschule) 1919-ben alapította Dr. Emil Molt, a Waldorf-Astoria Cigarettagyár igazgatója, munkásainak gyermekei számára. Ez egy olyan szociális impulzus és tett volt, mely a szabad szellemi életből született.

 

 

 

 

 


 

 Emil Molt és a Stuttgarti Waldorf Iskola

Rudolf Grosse cikke

(Az Erlebte Pädagogik (Megtapasztalt Pedagógia) c. újságból, Dornach 1968.)

A Stuttgarti Waldorf Iskolát (Freie Waldorfschule) 1919-ben alapította Dr. Emil Molt, a Waldorf-Astoria Cigarettagyár igazgatója, munkásainak gyermekei számára. Ez egy olyan szociális impulzus és tett volt, mely a szabad szellemi életből született.

A két és fél év alatt, amíg nála laktam, Emil Molt gyakran mesélt nekem arról az időszakról, mely élete tetőpontját jelentette.

1919 szeptemberében az iskola 260 diákkal nyitotta meg kapuit, akik főként munkásemberek, néhány közülük antropozófusok, gyermekei voltak. Emil Molt Rudolf Steinert kérte fel arra, hogy vegye át az iskola megszervezését és vezetését. Az ő irányítása alatt az iskola megkapta azt a szellemi alapot, melyet olyan pedagógiaként ismertek meg, amely az antropozófiából született. Egy egyéni kezdeményezés így vezetett ahhoz a mozgalomhoz, amit ma „steineri” vagy „Waldorf pedagógiának” hívnak, és amelynek a 20. század szellemi életében vezető szerepe lett.

Emil Molt rendkívül érdekes ember volt. Kicsi, szögletes, testes alakja, szépen formált, nagy és kopasz feje egy erős akaratú ember képét mutatta. Kis, kék, élénk szemei voltak, melyek intelligens, átható és energikus tekintettel bírtak. Nagy szája, keskeny ajkai és erős álla az igen vonzó arcnak feltűnő jelleget adtak. Éppen 42 éves volt, amikor életre hívta a Waldorf iskolát. Szellemi nagysága kiviláglik abban a tényben, hogy e még fiatalos éveiben széles látóköre volt, mely lehetővé tette, hogy – egy forradalmi, összeomlásban lévő és új irányokat reménytelenül kutató korban – adományozzon valamit a vállalkozói szférából azzal, hogy megalapítja a Waldorf iskolát, mely – Rudolf Steineren keresztül – az iskolarendszer és az oktatás megújulásához vezetett. A történelembe nem egy cigarettagyár igazgatójaként, hanem egy iskola megalapítójaként írta be nevét.

Emil Moltnak - aki 1936-ban, röviddel 60. születésnapja után halt meg Stuttgartban – nehéz gyerekkort kellett átélnie. 1876. április 14.-én született Schwäbisch-Gmündben. Saját sorsában tapasztalta meg a gyötrelmes iskolai élet elnyomását. 14 éves korában már árva, tanoncéveit egy neves kereskedelmi cégnél töltötte, Calw-ban, mely gazdag árukészlettel igyekezett eleget tenni a vidéki lakosság sokféle igényének. Gyakran mesélt nekem e kemény évekről, mely iskolázásként csupán azért volt értékes, mert olyan nagyon nehéz időszak volt. Ő pedig – a legkisebb és legfiatalabb – ki volt téve az idősebb fiúk csínytevéseinek és szeszélyeinek. A raktárban kellett dolgoznia, ahol nehéz zsákokat, ládákat és egyéb terheket cipelt gyenge vállain, reggel korán kezdett, amikor még sötét volt, este pedig későn végzett. A boltok még vasárnap is nyitva voltak, így soha nem élvezhette a szabadidő, vagy a vakáció örömeit.  „Mennyire vágytam arra, hogy láthassam a társaimat, akik felsőbb osztályokba jártak, hogy néha nézhessem, ahogy játszanak, amint együtt üldögéltek, vagy barangoltak, miközben én ki voltam zárva az életükből.” Mindazonáltal mélyen tisztelte főnökét, az öreg Georgit, aki a fegyelem, a becsületes kereskedelem és feddhetetlenség mintaképe volt, és akit utánozni igyekezett. Egy-egy ritka dícsérő szó után - mely a legmagasabb jutalom volt, amiben valaki részesülhetett - a Paradicsomban érezte magát. Ez a spártaiság bizonyos mértékig Emil Moltnak is sajátja lett, mely jellemének sokféle vonásában volt látható, még később is, amikor merőben más életstílust kellett felvennie. Amikor néha meghívta üzleti barátait ebédre, úgy tűnt, nem vette észre, hogy az igen egyszerű, vegetárius étel „szokatlan” volt nekik. Az ebédet követő összejövetel a könyvtárában pedig még inkább zavarba hozta őket, mert hatalmas és értékes könyvgyűjteménye egy tanuló ember szobájának benyomását keltette, akit ritkán látni a gazdasági élet kapitányai között.    

Ifjú üzletemberként főnöke Görögországba küldte, hogy egy nagy export-import cégnél megismerkedjen a világkereskedelemmel. E rövid balkáni út az erős akaratú svábot – akinek egyéniségét a kötelesség hívása és a kemény élet már korán megformálta – egy új életelemmel állította szembe, amely azonban jót tett neki, és hatalmas lelkesedést, életörömöt és emberszeretetet varázsolt elő belőle. Európának e részén egyértelműen sorsának talaján állt, és gyakran megpróbálta megfejteni későbbi életének kapcsolatait, mely újra és újra délre vezette. Ösztönösen élt benne a szellemi kereső minden vonása – a vele született „ismerd meg magad” felszólításával –, s még fiatalon elvezette Rudolf Steinerhez. Találkozásuk tudatossá tette számára azt, ami korábban alvó állapotban munkált benne. Figyelemre méltóak azok a mondatok, melyeket maga írt az antropozófiával való találkozásáról:

“ . . . Azokban az időkben az emberek szégyenkeztek és elpirultak, amikor valaki a lélekről, mint valóságos létezőről beszélt. Akaratuk és tetteik egésze – mely általában belső nyughatatlanságukat palástolta – külső események felé fordult. E hangulatban akadtam rá Rudolf Steiner első előadásaira, melyekre egyik üzleti barátom hívta fel a figyelmem. E gondolatvilág először furcsának tűnt számomra, és nehéz volt tartalmát felfognom. Túlságosan nagy volt a kontraszt az addig létező gondolat-vonattal szemben. A gondolati koncentráció legnagyobbrészt a gyakorlati üzletembereket vonzotta. Alkalmazni lehetett ugyanis az életre és le lehetett vizsgáztatni, így szellemi irányban ébresztett bennem bizalmat, mely irány – és ezt bizonyítani lehetett – hatékonyabbá és ügyesebbé tette az embereket. Lassan elkezdtem megérteni a tartalmi részét is. Először is belső nyugalom és koncentráció ébredt bennem az előadások alatt, és első alkalommal éltem át azt a rendíthetetlenséget, mely úrrá lett rajtam – hacsak néhány pillanatra is -, egy olyan érzés, hogy az egész világ összedőlhet, az mégsem érint engem. Elemi erővel vágytam rá, hogy egy ilyen élmény ne kivételes, hanem tartós állapot legyen! Ez a vágy vezetett oda Rudolf Steinerhez. A találkozásunk életem fordulópontja volt. Külsőleg először nem öltött nyilvánvaló formát. Az viszont biztos, hogy az alkohol és a hús kikerült az életemből, mert akadályozták a komoly gondolati gyakorlást. Alig volt változás a mindennapi üzleti életemben. Azonban elegendő idő és érdeklődés maradt azon kérdések számára is, amelyek közvetlenül nem kapcsolódtak az üzleti élethez. A steineri irodalom komoly tanulmányozása rendet vitt az ember gondolati és érzelmi életébe. Csak most vettem észre, ezek mennyire kaotikus állapotban voltak, hogy az igazi emberi lényeg hogyan süllyedt és veszett el a külső zavarodottságban! A kemény belső munkán át azonban fokozatosan újra felfedeztem a rendet, és akkor döbbentem rá, mennyire kevéssé ismertem addig az embert az emberben! Amikor pedig nagy erőfeszítések árán végre lemeztelenítettem, egy kis bosszúság vagy aggodalom elég volt ahhoz, hogy újra eltakarja magát. Micsoda véget nem érő munka volt ez, melyet újra és újra el kellett kezdeni! Ráismertem, az ember saját jelleme és temperamentuma miként zárta el az utat, és hogyan kellett rajtuk ismételten felülkerekedni. Azonban a harc kívül-belül megacélozza az embert, és sok külső életbeli sikert e belső küzdelemre lehetett visszavezetni. Az ember elkezdte megtanulni, hogyan állja meg a helyét az életben.

A találkozás Dr. Steinerrel és könyveinek tanulmányozása a legmélyebb hatást gyakorolta a morális oldalra. Még a kis dolgok is elkezdtek megváltozni. Gyakran azt gondolják, hogy üzletembernek lenni, és közben leveleket írni az igazságot megtartva, lehetetlen – Merkúr szabályai egy pici csalást megengednek -, sőt, ennek elkerülése nem is egészen egyezik az üzleti élet szabályaival. Ezek a hagyományok félre lettek téve. Helyükbe az abszolút hitelességre való törekvés lépett, még a kis és konvencionális dolgokban is, és így volt ez a nagy és kis dolgokban egyaránt. Ez a hitelesség felébredt, és életszükségletté vált. A természetszerű eredmény pedig olyan magabiztosság lett, mely minden irányból, még a bankszférából is, áradt.”

Újra láthatjuk, hogy az ember teljes lénye lett így megragadva, és mivel Emil Molt ugyanakkor egészen gyakorlatias volt, a dolgok pedig továbbra is fejlődtek, sikerült egy igen zárt útra bejutnia üzleti vállalkozásaiban.

„Egy olyan üzleti perspektíva lett a gondolati gyakorlás eredménye, mely világos maradt, melyet a pillanatnyi hangulatok sem sötétítettek el. Az érzelmi élet egykedvűséggé és belső nyugalommá változott át, az akarati beállítottságból pedig morális felelősség tárulkozott fel.

Rudolf Steiner „Folyamodvány a német néphez és a civilizált világhoz” c. írása (1919.) fegyelmezett lelki hangulatot támasztott. Vajon arra a meglepetésre volt szükség, melyet ennek tartalmával együtt szinte azonnal éreztem, ill. hogy nyilvánvaló kötelesség volt számomra, hogy teljes mértékben a pártjára álljak? Egyszerűen fel kellett ismernem azt, ami - magként bennem élve - fokozatosan előtérbe került a Kernpunkte (Alapvetések) tanulmányozásán keresztül. A szociális organizmus, mint politikai, gazdasági és szellemi élet, hármas tagozódása, mely három irányban állandóan él az ember, egyszer jobban, máskor kevésbé, megélt igazságként jelent meg az ember életében.”

Ezen az alapon hajtott ki organikusan és meglehetősen spontán módon a Waldorf iskola gondolata. Milyen jelentőségteljes lehet szellemi életünk és civilizációnk számára – reakcióként pedig a gazdasági vállalkozások számára - ennek a néhány embernek a megsejtése! Számunkra olyan tett ez, melynek gyümölcsözőbb és élettelibb hatása lesz a világban, mint bármilyen üzleti propagandának ezidáig.

Ez – amit a civilizációnk új alapra való helyezéséért vívott harchoz hozzá tett – megmutatta, milyen nagy mértékben volt képes tettekké alakítani azt, amit felfogott, amire ráismert. Ebben azonban egyedül volt. Nagyon ritka ugyanis az az adottság, hogy valaki az ideáit határozott tettekké tudja alakítani, mert ez olyan út, mely áldozatot követel, melynek mentén tengernyi fájdalomnak és csalódásnak kell születni. Emil Molt kész volt ezzel szembenézni. A legnagylelkűbb módon bocsátotta vagyonát az iskola megalapításának rendelkezésére.

Akaraterejére a legvégsőkig szükség volt, hogy a rengeteg akadályt és nehézséget el lehessen távolítani. Azonban a nehéz pillanatok, amelyeket az iskola léte hozott számára, azóta sem szűntek meg. Ezekkel szemben az a hatalmas és egyedülálló tapasztalat állt, és az a kivételes lehetőség a tanulásra, mely sajátja volt a négy vagy öt év alatt, míg Rudolf Steiner munkatársa és tanítványa volt az iskola felépítése során.

 

 

Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv